BURSA NR 6
Zagójska 3,
04-160 Warszawa


tel: 22 810 84 88
sekretariat5.bursa6@eduwarszawa.pl

dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
previous arrow
next arrow
Image

Historia - UL. ZAGÓJSKA 3

Bursa położona przy ul. Zagójskiej 3 działa od 1 marca 1972r.

Wówczas to Kurator Oświaty dokonał zmian w strukturze organizacyjnej funkcjonującego od 1 września 1968 roku internatu Technikum Przemysłu Cukierniczego i na jego miejsce powołał Bursę Szkolnictwa Zawodowego nr 5.

Bursa zajęła cały czterokondygnacyjny budynek internatu łącznie z podpiwniczeniem i terenem przylegającym do budynku. Podobnie jak internat, przyjmowała młodzież mieszkającą poza Warszawą a uczącą się w stolicy, lecz już nie tylko z Technikum Przemysłu Cukierniczego ale również z innych szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w rejonie bursy.

Wykorzystanie miejsc było stuprocentowe, a liczba chętnych znacznie przewyższała liczbę miejsc (placówka przeznaczona była wyłącznie dla dziewcząt).

Od 1992 roku zaobserwowano, że o miejsca w bursach warszawskich stara się coraz mniejsza liczba młodzieży. Pozostawały miejsca wolne, które dzięki decyzji Kuratora Oświaty można było wynajmować, a uzyskane środki gromadzić na koncie "środków specjalnych" i wykorzystywać na potrzeby placówki. Wobec powyższego utworzona została baza noclegowa dla wycieczek szkolnych. Rozpoczęto działalność pozastatutową. Wolne sale wynajmowano na prowadzenie kursów, organizację zebrań itp. Środki finansowe pozyskane z powyższej działalności przeznaczano na dokonanie koniecznych remontów (budynek wymagał generalnego remontu).

Od stycznia 1993r. decyzją Kuratora Oświaty do prowadzenia działalności statutowej przydzielono bursie drugi budynek zlokalizowany przy ul. Tarnowieckiej 35. Po przeprowadzeniu w nim koniecznych napraw, od 1 września 1993r. zaczął działać jako filia naszej bursy, przeznaczona dla chłopców. Filia działała przez dwa lata, lecz budynkiem administrowaliśmy do 8 września 1997r. wykorzystując go jako bazę noclegową dla wycieczek. W międzyczasie zmianie uległa nazwa naszej placówki. Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 28 lipca 1994r. bursa przyjęła nazwę Bursy Szkolnej nr 5. Zniesiona została również rejonizacja i mogliśmy przyjmować młodzież spoza Warszawy, uczęszczającą do wszystkich ponadpodstawowych i policealnych szkół warszawskich podlegających Kuratorium Oświaty.

W dniu 23 kwietnia 1998r. dzięki staraniom dyrektora bursy, całego grona pedagogicznego i samorządu młodzieży, Kurator Oświaty nadał placówce imię ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej.

Od 1 stycznia 1999r. organem prowadzącym bursę był Starosta Powiatu Warszawskiego.

Budynek przy ul. Zagójskiej 3 jest obecnie w bardzo dobrym stanie technicznym, zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i wszystkie pomieszczenia w niczym nie przypominają tych sprzed lat. Również teren przylegający do bursy uległ diametralnej zmianie.

 Obecnie organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Edukacji.